Novas

XORNADA "VIOLENCIA SOBRE A MULLER". Unha visión para médicos

Datas: 28 de novembro na Coruña e 10 de decembro en Santiago de Compostela
Lugar: Colexio Oficial de Médicos da Coruña.
Horario: De 17:00 a 19:30 horas.

Relatores:
Miguel Filgueira Bouza, maxistrado da Audiencia Provincial da Coruña.
Dolores Gómez Dasilva, traballadora social.
Roberto Castro Gómez, psicólogo do Instituto de Medicamento Legal de Galicia (Imelga).
Iria Miguéns Branco, médica de urxencias do Hospital Gregorio Marañón e responsable do Grupo MUEjeres da SEMES.
Rosendo Bugarín González, médico de Medicamento Familiar e Comunitario do Centro de Saúde de Monforte (SERGAS).
Inspector Miguel Anxo Carracedo Muiño, xefe accidental da UFAM da Brigada Provincial de Policía Xudicial da Coruña.

XUNTA ELECTORAL

COMUNICADO da Xunta Electoral das eleccións ao ILTE. COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DA CORUÑA (COMC), expondo o CRONOGRAMA das reclamacións formuladas pola candidatura encabezada por D. Abel Vázquez González e as resolucións da Xunta Electoral.

  • Reclamación inicial de D. Abel Vázquez González (dirixida vía mail aos membros da Xunta Electoral), de data 9 de outubro de 2019.
  • Resolución da Xunta Electoral de data 10 de outubro de 2019, desestimando dita reclamación (notificada por burofax o 14 de outubro de 2019).
  • Reclamación de D. Abel Vázquez González, de data 11 de outubro de 2019 (presentada ante a Xunta Electoral, por rexistro de entrada). Esta reclamación é reprodución literal da formulada o 9 de outubro de 2019.
  • Escrito de D. Abel Vázquez González de data 28 de outubro de 2019, formulando reclamación contra o proceso electoral.
  • Escrito de D. Abel Vázquez González de data 28 de outubro de 2019 renunciando como candidato ás eleccións do COMC.
  • Acordo da Xunta Electoral de data 28 de outubro de 2019 proclamando electa a candidatura de D. Luciano Vidán Martínez.
  • Comunicado da Xunta Electoral de data 28 de outubro de 2019 destacando a legalidade do proceso electoral.
  • Resolución da Xunta Electoral de 29 de outubro de 2019 desestimando a reclamación formulada por D. Abel Vázquez González o día anterior (recibida por burofax o 2 de novembro de 2019).

Na Coruña, a 4 de novembro de 2019INFORME SOBRE MORTALIDADE NA PROFESIÓN MÉDICA

Presentámoslles o informe sobre a mortalidade na profesión médica que realizaron desde a Organización Médica Colexial.

INFORME