RESOLUCIÓN CONSELLERÍA DE SANIDADE SOBRE A NOVA NORMALIDADE

Deixámoslles a ligazón á resolución da Consellería de  Sanidade sobre medidas de prevención necesarias para  facer  fronte  á  crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19,  unha vez superada a fase III  do Plan para a transición cara a  unha  nova  normalidade.

RESOLUCIÓN