Novas

CAMPAÑA DE VACINACIÓN ANTIGRIPAL 2019

Desde o 14 de outubro iníciase a campaña de vacinación antigripal dirixida ás persoas de 60 ou máis anos, así como a todas aquelas persoas pertencentes a algún grupo de risco, e facendo fincapé en todos os traballadores que pola súa profesión poden ter un maior risco de transmitir esta infección a persoas vulnerables como é o caso dos médicos.

Toda a información referente a ela pódese ser consultada na web tenática de gripe https.//gripe.sergas.gal/, que se mantén como portal para a sociedade e os profesionais sanitarios, onde poderá atoparse toda a información técnica, de xestión e de evolución da campaña ao longo da mesma.

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS ELECCIÓNS COLEXIO MÉDICO A CORUÑA

De acordo co art- 6 do regulamento electoral deste Colexio procédese á publicación das dúas candidaturas presentadas ás eleccións colexiais e, ábrese un prazo de tres días para a presentación de reclamacións, devandito prazo finaliza o venres día 27 de setembro.

Cargo Candidatura Candidatura
Presidente Luciano Vidán Martínez Abel Vázquez González
Vicepresidente 1º Francisco Javier De Toro Santos Juan Evaristo Rodríguez Vázquez
Vicepresidente 2º María Enriqueta Rivas Lombardero Ignacio Núñez Jiménez
Vicepresidente 3º Enrique Castellón Leal Pablo Sarasquete Fariña
Secretario General Ana María Álvarez Castro Alberto Luna Pardal
Vicesecretario Marta Vidal Seoane Rocío Liste Muiño
Tesorero-Contador Ramón Antonio Calviño Santos Fernando Souto Mata
Vocal 1 Cristina Tejera Pérez Miguel Ángel Llaneza González
Vocal 2 Azucena Prieto Zapico Raquel Pérez Espasandín
Vocal 3 Manuel Pedro Bustamante Montalvo Alejandro Mejuto García
Vocal 4 Guillermo Virgilio Debén Ariznavarreta Concepción Barreto Calvo
Vocal 5 José Carlos Díaz Santiago Ángel López González
Vocal 6 María Luisa Marín Sánchez Alejandra Ceniceros Barros
Vocal 7 José Félix Paredes Monelos David Lamas García
Vocal 8 Bernardo Seoane Díaz Mariña Sánchez Zapata
Vocal 9 María Rosaura Leis Trabazo Jorge Novoa Amarelle
Vocal 10 Patricia Conde Sabarís Carlota Durán Álvarez

PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS ELECCIÓNS COLEXIO MÉDICO A CORUÑA

A xunta electoral desde colexio, en reunión celebrada o día 30 de setembro de 2019, tomou o acordo de proclamar candidatos a cada uno dos cargos directivos detallados, nas actuais eleccións, aos señores colexiados que presentaron a súa candidatura dentro do prazo establecido, en candidaturas pechadas, e que reunindo as condicións de elegibilidad relaciónanse a continuación:

Cargo Candidatura Candidatura
Presidente Luciano Vidán Martínez Abel Vázquez González
Vicepresidente 1º Francisco Javier De Toro Santos Juan Evaristo Rodríguez Vázquez
Vicepresidente 2º María Enriqueta Rivas Lombardero Ignacio Núñez Jiménez
Vicepresidente 3º Enrique Castellón Leal Pablo Sarasquete Fariña
Secretario General Ana María Álvarez Castro Alberto Luna Pardal
Vicesecretario Marta Vidal Seoane Rocío Liste Muiño
Tesorero-Contador Ramón Antonio Calviño Santos Fernando Souto Mata
Vocal 1 Cristina Tejera Pérez Miguel Ángel Llaneza González
Vocal 2 Azucena Prieto Zapico Raquel Pérez Espasandín
Vocal 3 Manuel Pedro Bustamante Montalvo Alejandro Mejuto García
Vocal 4 Guillermo Virgilio Debén Ariznavarreta Concepción Barreto Calvo
Vocal 5 José Carlos Díaz Santiago Ángel López González
Vocal 6 María Luisa Marín Sánchez Alejandra Ceniceros Barros
Vocal 7 José Félix Paredes Monelos David Lamas García
Vocal 8 Bernardo Seoane Díaz Mariña Sánchez Zapata
Vocal 9 María Rosaura Leis Trabazo Jorge Novoa Amarelle
Vocal 10 Patricia Conde Sabarís Carlota Durán Álvarez

INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS MESA 1
INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS MESA 2
INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS MESA 3