Novas

POSICIONAMENTO ANTE A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO 29/2020

O Colexio Oficial de Médicos da Coruña, na liña do expresado pola Organización Médica Colexial e o Foro da Profesión Médica, considera que a publicación do Real Decreto 29/2020 atenta contra o Código Deontolóxico da profesión, xa que pon en risco o dereito do paciente para ser atendido por un profesional cualificado, e por iso pode comprometer a súa seguridade.

Non é xustificable que, por causa da emerxencia sanitaria derivada da pandemia COVID19, óbviense todos os mecanismos de control e garantía de calidade; é máis, no contexto actual, deberiamos ser aínda máis esixentes con estes controis de calidade, máis necesarios que nunca, dadas as cifras de morbimortalidad que estamos a sufrir.

Por iso mesmo, por velar polo mellor coidado posible dos nosos enfermos, cremos que é o momento de ofrecer aos nosos pacientes o mellor da profesión, para tentar limitar o alcance de medidas como a do Real Decreto, pouco meditadas, en absoluto consultadas e carentes do máis mínimo sentido nun sistema sanitario que aspire a rozar sequera a excelencia.

O COLEXIO MÉDICO DE A CORUÑA, EN CONTRA DO REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS URXENTES DE RECURSOS HUMANS NO SNS PARA COMBATILA COVID19

Ante a Real Decreto Lei aprobado onte polo Consello de Ministros sobre medidas urxentes en materia de recursos humanos para facer fronte á crise sanitaria provocada pola covid-19, o Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña quere manifestar #ante a opinión pública e publicada a súa preocupación e inquietude pola modificación dunha lei tan importante como a Orgánica de Ordenación das Profesións Sanitarias, que pretende acelerar os trámites para abrir unha vía de exercicio aos médicos extracomunitarios mediante o recoñecemento de efectos profesionais, o que supón facilitar o exercicio a quen non teñen o título de especialista.

O Colexio Médico da Coruña, do mesmo xeito que o resto dos de España, estará especialmente vixiante para garantir que estes profesionais reúnan as condicións idóneas, e esixe un comité de control co fin de garantir a mellor asistencia e seguridade clínica dos pacientes.

Unha vez máis, ponse de manifesto a falta de contacto das Administracións cos representantes dos profesionais médicos, que, en todo momento, ofreceron a súa colaboración para buscar solucións conxuntas aos problemas aos que deben facer fronte os facultativos.

O Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña, do mesmo xeito que o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos de España, lamenta tamén que se adopten ese tipo de medidas sen contemplar accións para paliar a precariedade e temporalidade de miles de facultativos a través de procesos de regularización que melloren a situación dos profesionais e recoñezan o esforzo de tantos médicos do noso país.

Ademais, a institución que representa aos facultativos da provincia coruñesa considera intolerable e inadmisible que o texto legal pretenda que se poidan realizar adscricións de persoal dentro dun mesmo centro hospitalario, dun centro hospitalario a centros de atención primaria da súa área, deste tipo de centros a hospitais e hospitais de campaña e entre outros centros, servizos, institucións ou establecementos sanitarios públicos, co fin de dispoñer do maior número posible de profesionais. As comunidades autónomas deberían contar con todos os recursos públicos e privados para facer fronte, de forma coordinada, á pandemia.

Desde o Colexio Médico da Coruña, queremos poñer de manifesto a vulneración que supón esta Real Decreto Lei, ante o que mostramos nosa máis enérxica e total oposición, e reclamamos unha rectificación por parte do Goberno.

Por último, o Colexio Médico da Coruña lembra que hai outras moitas vías para cubrir este tipo de situacións, como pode ser a contratación dos 7.100 graduados en Medicina nas facultades españolas que se atopan en disposición de realizar aquelas tarefas encomendadas que non sexan estritamente competencia de especialistas.

CURSO "RASTREO COVID-19, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS Y CONTACTOS"

Queremos informarlle que desde o próximo día 1 de outubro a Fundación para a Formación do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos ( CGCOM) abre o curso “Rastrexo COVID-19, vixilancia epidemiolóxica de casos e contactos”; a información e o acceso ao mesmo pódense conseguir nesta dirección: https://www.ffomc.org/intro_ Rastreadores

O CGCOM quere, con esta iniciativa, facer unha contribución ás accións necesarias para a loita contra a pandemia. O control das cadeas de contaxio é esencial, e para iso fan falta persoas adestradas.

Un dos programas formativos para “ rastreadores”, quizais o de maior nivel mundial, é o que ofrece a Escola de Saúde Pública “ Bloomberg” da Universidade Johns Hopkins; a súa formación é moi práctica, presenta vídeos con casos e situacións habituais e destila o gran coñecemento e experiencia da saúde pública norteamericana na epidemiología de campo. Por iso elixiuse este curso para traducilo e adaptalo ao castelán, e contouse desde o principio coa colaboración activa e entusiasta dos profesores desta Universidade.

Na devandita adaptación, empregamos epidemiólogos e salubristas, así como actores que representaron, con guións axustado ao noso marco cultural, as gravacións de entrevistas entre rastreadores, enfermos e contactos do curso orixinal.

Pensamos que o curso debería estar aberto a calquera profesional e traballador sanitario que quixese facelo; e ofrecelo nun formato “a distancia, aberto e auto-administrado” igual que o do curso orixinal ( MOOC = MassiveOnline Open Course). Nesta modalidade calquera persoa interesada entra no Campus Virtual, inscríbese e comeza a estudar as Unidades Didácticas ao seu propio ritmo; tras superar un exame, pode obter inmediatamente o diploma acreditativo.

E para que fose realmente accesible, o CGCOM promoveu que fose completamente gratuíto, para o que investiu os seus propios recursos, e recibiu o patrocinio de Pfizer.

Tamén quixemos que as autoridades sanitarias coñecesen e implicásense neste proxecto. A colaboración da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación foi rápida e xenerosa: achegaron unha Unidade Didáctica para explicar o marco regulatorio e organizativo do control de casos e contactos en España, e mostraron oficialmente o apoio e recoñecemento a esta iniciativa.

A nosa enorme preocupación polo estancamento na loita contra a pandemia de COVID-19, e a sobrecarga que está a supoñer para os centros, servizos e profesionais sanitarios, impúlsanos a desenvolver esta iniciativa, que mostrará todo o seu potencial cando se mobilicen recursos que poidan apoiar a sistemática e calada tarefa de localizar casos e contactos, informar e persuadir ás persoas de que cumpran os illamentos e corentenas, apoiar aos pacientes en momentos difíciles, e axudar a mobilizar recursos que fagan soportables as situacións máis precarias.