PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

Deixámoslles o procedemento de actuación en casos de infección por coronavirus elaborado polo Ministerio de Sanidade.


Este protocolo está en revisión permanente en función da evolución e nova información que se dispoña da infección.