Novas

O CONSELLO GALLEGO DE COLEXIOS MÉDICOS REXEITA O PROCEDEMENTO DE VALORACIÓN DAS COMPETENCIAS PERSOAIS IMPLANTADO POLO SERGAS

O Consello Galego de Colexios Médicos rexeita o procedemento de valoración das competencias persoais implantado polo Sergas

- A entidade que agrupa aos catro colexios profesionais de Medicina de Galicia considera que esta metodoloxía pode “provocar rumbos e erros nas avaliacións debido ao peso relevante das enquisas anónimas”
- O colectivo presidido por Eduardo Iglesias reclama que “os profesionais sanitarios teñen que saber que son avaliados, pero teñen que saber tamén que o procedemento é transparente, seguro e realizado por profesionais con experiencia e, por tanto, confiable”.

Galicia, 5 de novembro de 2023. O Consello Galego de Colexios Médicos rexeita de forma tallante o procedemento que se adoptou na valoración das competencias persoais dos médicos por parte do Servizo Galego de Saúde. A avaliación dista moito de presentar equidade e ausencia de rumbos, sendo do todo inxustificable. No devandito proceso teñen un peso relevante as enquisas anónimas de valoración polos compañeiros e parécenos que, sendo importante a avaliación que dun profesional poidan facer os compañeiros, a forma de realizar esa valoración non pode ser mediante este tipo de enquisas valoradas posteriormente polo Sergas. Pode ser unha ferramenta de traballo e de valoración, a condición de que se realice por persoal especializado que poida garantir que esa avaliación polos pares é obxectiva, que non teña rumbos de ningún tipo e, por suposto, que se garanta a confidencialidade. Os profesionais sanitarios teñen que saber que son avaliados, pero teñen que saber tamén que o procedemento é transparente, seguro e realizado por profesionais con experiencia e, por tanto, confiable.

Debemos lembrar que as políticas das organizacións sanitarias impactan no benestar do persoal e en consecuencia nos pacientes e cidadáns. Por iso, estas accións deben de ser o máis claras e transparentes para que permitan a confianza dos profesionais nas mesmas. Profesionais que, doutra banda, presentaron un firme compromiso coas institucións e cos cidadáns demostrado con fartura durante a pandemia.

Por iso, desde este Consello queremos realizar un chamamento ao Servizo Galego de Saúde para que suspenda o procedemento de valoración tal e como se está levando a cabo. O malestar xerado no colectivo por este tipo de actuacións redunda nunha desconfianza cara ao sistema, xerando un clima de traballo tenso e subóptimo. Mellorar o procedemento permitirá conseguir os obxectivos pretendidos, pero sen os riscos e externalidades negativas que, na nosa opinión, produciranse co sistema actualmente vixente.

LA PROFESIÓN MÉDICA DEFIENDE LA EQUIDAD Y LA COHESIÓN NACIONAL DEL SISTEMA MIR ACTUAL

Con relación ás informacións publicadas sobre os acordos entre distintos grupos políticos respecto diso da transferencia da xestión do MIR a distintas Comunidades Autónomas, o Foro da Profesión Médica expresa a súa profunda preocupación e rexeitamento #ante unha medida que xera desigualdades na formación, provoca falta de cohesión nos estándares de calidade a nivel nacional e dificultades na mobilidade e homologación de profesionais.

Madrid, 13 de novembro de 2023

Por iso, a profesión médica quere mostrar o seu respaldo a un modelo que, a pesar de poder estar aberto a modificacións e melloras, demostrou ser exitoso no Sistema Nacional de Saúde (SNS)e conta cun gran recoñecemento internacional.

Desde o Foro da Profesión Médica alértase do risco de ruptura do modelo actual e a perda de homoxeneización que poderían supoñer estes cambios coa consecuente perda de calidade asistencial. Entendemos que o sistema de selección do MIR como a acreditación, avaliación e programas docentes deben manterse a nivel nacional, baixo a responsabilidade do Ministerio de Sanidade.

No ano 2023 e como país integrado na Unión Europea, a profesión médica española considera que se debería de falar de formación médica harmonizada en Europa e non en rexións.

O Sistema Nacional de Saúde é un piar fundamental do estado de benestar e da xustiza social no noso país e os seus cambios requiren da participación de todos os actores implicados baixo un gran acordo nacional que permita atopar as solucións que preserven a calidade e equidade na formación de médicos en España.

Cumprir coas directivas europeas para homologación de títulos

A competencia para a homologación de títulos de grao médico e de especialista e o recoñecemento a efectos profesionais dos mesmos veñen outorgados por RD ao Estado central e coa participación dos Consellos Xerais das profesións , o contrario vai en contra dos principios de equidade e non discriminación ademais de posible falta de competencia autonómica e incumprimento por parte do Executivo do recoñecemento expreso aos Consellos xerais das profesións tituladas, colexiadas e reguladas da Autoridade competente compartida que lles asiste, tal e como se dita nos RD legais e vixentes para o efecto.

A expedición, custodia e esixencia do título é fundamental para a profesión máis regulada de Europa (a de médico), e non pode depender de ninguén alleo ás disposicións estatais vixentes. Ante esta situación, o Foro da Profesión Médica reitera a necesidade de que se establezan e cúmpranse os requisitos para exercer de médico en España en cumprimento das normativas europeas.

O Foro da Profesión Médica está conformado por: Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos – CGCOM, Federación de Asociacións Científico Médicas de España – FACME, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos – CESM, Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina – CNDFM e Consello Estatal de Estudantes de Medicina – CEEM.

HORARIO DE VERÁN

Indicámoslles que o horario do Colexio é de 9:00 a 15:00 horas nas nosas sedes da Coruña e Santiago.
Ferrol permanecerá pechado os meses de xullo e agosto.